Seuran kevätkokouksen kutsu - kokous 10.8. klo 18:00

20.7.2020

Tervetuloa seuran kevätkokoukseen 10.8. klo 18:00 Lopen Ampumaradalle

Koronarajoitteiden takia ja kattojärjestön suosituksesta sääntömääräisiä kokouksia on siirretty. Pidämme nyt 10.8. seuran sääntömääräisen kevätkokouksen ja käsittelemme sääntömääräiset asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

3. Valitaan kokoukselle sihteeri

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa / ääntenlaskijaa

5. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

7. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tili-kertomus

8. Esitetään toiminnantarkastajien lausunto

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuva-pauden myöntämisestä asianomaisille

10. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 9§:n mukai-sesti vireille panemat muut asiat

11. Kokouksen päättäminen