A-HA:n syyskokous 29.11.2022

14.11.2022

Tervetuloa seuran vuoden 2022 syyskokoukseen.

Kokousaika on 29.11.2022 klo 18:00 alkaen.
 

Paikka: Lopen Ampumaurheilukeskus ja haulikkoratojen Eetula -rakennus.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.  

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
6. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten
keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran
puheenjohtaja
8. Valitaan erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle
jäsenet kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi
9. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja
heille kaksi varahenkilöä. Toiminnantarkastajien toimikausi on 1 v.
10. Päätetään, mitkä ampumaurheilumuodot ovat seuran ohjelmassa
11. Valitaan edustajat SAL:n kokouksiin ja SAL:n aluekokouksiin tai
annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi
näihin.
12. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 9 §:n mukaisesti
vireille panemat muut asiat
13. Kokouksen päättäminen